Tatry - Róbert Pintér

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Tatry

Turistika > 2004

26. 7. - 8. 8. 2004.Tatry sú krajinný celok Fatransko - tatranskej oblasti. Nachádzajú v severnej časti Slovenska na hranici s Poľskom, pričom väčšia časť - 3/4 územia Tatier leži na Slovensku. Sú najvyšším pohorím celého karpatského oblúka s 25 štítmi vyššími než 2 500 m n. m. Ten ešte zvýrazňuje fakt, že sú po obvode lemované kotlinami. Reliéf Tatier je dielom vodných tokov a horských ľadovcov, ktoré rozčlenili pohorie na viacero rázcoch a rozoklaných chrbtov. Územie Tatier patrí k úmoriu Čierneho mora (rieky Váh a Orava) a Baltického mora (Dunajec a Poprad). Hlavný hrebeň Tatier má dĺžku 80 km a ťahá sa od Hutianskeho sedla (905 m) na západe po Ždiarske sedlo na východe (1081 m). Jeho najzápadnejším vrcholom je Sivý Vrch (1805 m), najvýchodnejším Jahňací štít (2 229 m), z ktorého je vidieť až do Poľska, či panorámu Troch korún v Pieninách. Z hlavného tatranského hrebeňa vybiehajú rázsochy. Veľhorský charakter reliéfu pohoria, najmä z východnej strany, je zapríčinený činnosťou horských ľadovcov, ktorých činnosť sa prejavovala počas viacerých ľadových dôb v priebehu pleistocénu. Najlepšie zachované sú však stopy najmä dvoch posledných ľadových dôb (ris a würm). Bolo tu dohromady 41 horských ľadovcov, ktoré stekali dolinami, pričom sa zarezávali do podložia a vytvorili tak charakteristické doliny tvaru U, tzv. trógy. Najväčší z nich bol až 19 km dlhý, nachádzal v Bielovodskej doline. Uloženiny tohto obdobia dosahujú miestami hrúbky okolo 400 m. Niekde možno v korytách potokov pozorovať zaujímavé geologické javy, tzv. obrie hrnce. Na viacerých miestach sú viditeľné ľadovcami nesené nevytriedené morénové valy, skladajúce sa z materiálu rôznej veľkosti, od obrovských balvanov, štrku, hliny až po jemnozrnný íl. Po oteplení začiatkom holocénu došlo k roztopeniu ľadovcov. Na niektorých miestach došlo k vzniku ľadovcových jazier - plies.


Prejdená trasa:
Belianské Tatry

Tatranská Kotlina - Belianská  jaskyňa - Dolina siedmch prameňov - Chata Plesnivec - Velké Biele pleso.


Vysoké Tatry

Chata pri Zelenom plese - Sedlo pod Svišťovkou - Veľká Svišťovka - Huncovská vyhliadka - Skalnaté pleso - Skalnatá chata - Lomnická vyhliadka - Zamkovského chata - Veľká Studená dolina -  Vareškové pleso - Dlhé pleso - Zbojnícka chata - Kotlina pod Prielomom - sedlo  Prielom - Zamrznutý kotol - Poľský hrebeň - Dlhé pleso - Kvetnica - Velické pleso - horský hotel Sliezský dom - Starý Smokovec - Štrbské Pleso - Chata pod  Soliskom - Predné Solisko - Štrbské Pleso - Štrba.


Západné Tatry

Chata Kožiar - Žiarska dolina - Žiarska chata - Jalovské sedlo - Príslop - Baníkov - Hrubá kopa - Tri kopy - Smutné sedlo - Žiarska chata - Žiarske sedlo - Smrek - Baranec - Žiarska chata  - Žiarska dolina - Chata Kožiar - Liptovský Mikuláš.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky