Dobrá Voda - Róbert Pintér

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Dobrá Voda

Turistika > 2009

28. 10. 2009, Slovensko,  zdroj: Wikipedia, článok napísal: Čerry

Dobrá  Voda je obec v  okrese Trnava. V obci je rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie z roku 1820 a kaplnka Najsvätejšej Trojice z roku 1730.  Lokalita Dobrá Voda bola najaktívnejšou slovenskou seizmickou oblasťou v 20. storočí a v roku 1906 tu zaznamenali aj najsilnejšie zemetrasenie na našom území v minulom storočí. Nad obcou je zrúcanina hradu Dobrá voda. V obci  Dobrá Voda na sklonku života žil slovenský spisovateľ a básnik Ján Hollý. Do obce prišiel po  tridsaťročnom pôsobení v Maduniciach, kde pri požiari v máji 1843 prišiel o všetok svoj majetok a bol aj zranený. V tomto období požiadal cirkevnú vrchnosť  o penziovanie a v núdzi sa ho ujal farár z Dobrej Vody Martin Lackovič (priateľ  a bývalý spolužiak). V Dobrej Vode pôsobil až do svojej smrti 14. apríla 1849 a je pochovaný na  miestnom cintoríne. 11. mája 1854 mu odhalili nad hrobom pomník s textom od Ľudovíta Štúra a bustou od slovenského sochára Ladislava Dunajského. Jánovi  Hollému je venovaná aj Pamätná izba na farskom úrade otvorená v roku 1985. Účastníci: Bosorka, Čerry.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky