Walliské Alpy - Róbert Pintér

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Walliské Alpy

Turistika > 2006

6. - 13. 8.  2006.Walliské Alpy (alebo Penninské Alpy) patria do švajčiarských Álp a predstavujú vedľa skupiny Mont Blanc najvýznamnejšiu a taktiež  najviac vyhľadávanú oblasť Álp. Obrovské územie tohto gigantického valu vysokých štítov a mohutných ľadovcov je geograficky rozdelené medzi Švajčiarsko a Taliansko. Na území Walliských Álp sa nachádza viacej ako 35 vrcholov vyšších ako 4000 metrov. Pohorie sa svojou priemernou výškou zaraďuje na prvé miesto v Európe. Sever územia  je daný tokom rieky Rhôna, ktorý oddeľuje Walliské  Alpy od Bernských Álp. Južný okraj je tvorený hlbokým údolím Valle d'Aosta. To tvorí hranicu medzi Walliskými a Grajskými Alpami. Krátku  západnú hranicu s masívom Mont Blanc tvorí údolie Val Ferret. Na východe od Lepontinských Alp ju delí rieka Toce (Val Antigorio, Val d´Ossola a Lago Maggiore).
Geologicky je pohorie tvorené niekoľko typmi hornín - vulkanickými, sedimentárními a metamorfovanými. Typickým zástupcom  je zelený serpentit a amfibolity. V masíve Monte Rosy však môžeme  naraziť na minerály - arsenopyrit, argentifer a ďalšie.
Walliské Alpy sú  najviac zaľadneným masívom Álp. Väčšina veľkých ľadovcov je  sústredená na sever územia (Švajčiaarsko). Najväčšími ľadovcami sú Findelngletscher, Glacier Otemma, Zmuttgletscher, Gornergletscher. Ich povrch je dnes 112 km². Na talianskej strane  je zaľadnenie minimálne. Len v oblasti hlavného hrebeňa sa nachádza v pásme Matterhorn - Breithorn - Monte Rosa. Najväčší z nich a súčasne druhý najväčší ľadovec v celých Alpách je Gornergletscher. Jeho povrch dosahuje  veľkosť 68,86 km².  Zostává celkom z 12 menších ľadovcov - Bodengletscher, Gornergletscher,  Furggletscher, Oberer a Untere Theodulgletscher, Kleinmatterhornergletscher, Triftjigletscher, Breithorngletscher, Schwärzegletscher, Zwillingsgletscher,  Grenzgletscher a Monte Rosa Gletscher a z dvoch ľadovcových plató - Plateau  Rosa a Breithornplateau. Ľadovec Findelngletscher zaberá plochu 19,09 km² a je pomenovaný po lokalite Findeln, ktorý sa nachádza nad Zermattom. Až k nemu zasahoval ľadovec ešte v 19. storočí. Od tejto doby ľadovec ustúpil  o 2,7 km. Zmuttgletscher je najmenší  ľadovec v tejto kotline, jeho plocha je 16,98 km². Tento ľadovec je napájaný z troch menších ľadovcov. Pripomenúť treba ale dnes už veľmi ustupujúci ľadovec pod severnou stenou Matterhornu, ľadovec Matterhorngletscher. Jeho povrch je  dnes iba 2,2 km². Na tomto ľadovci skončil svoj život mnoho významných pionierov alpinizmu ale aj neznámych horolezcov pri neúspešných pokusoch o dosiahnutie vrcholu Matterhornu. Tu skončil v roku 1865 osud aj prvých premožiteľov tohto symbolu Álp - Hadow, Croz, Hudson a lord Douglas.                        
Navštívili sme údolie Saastal so svetoznámym strediskom Saas Fee s okolitými ľadovcami  a štvortisícovkami.
Ľadovcové  rebro Längflue (2 867 m), Saas Fee. Okolo jazera Mattmark napájaného vodou z okolitých ľadovcov. Hohsaas (3 101 m), s výhľadom  na Weissmies (4 017   m) a okolitú panorámu Walliských Álp. Výstup na Allalinhorn (4 027 m) cez Morenia (2 572 m), Felskinn (2 989 m), Mittel Allalin (3 454 m) a sedlo Feejoch (3 826 m). Saas Grund, Saas  Fee. Účastníci: zájazd CK Adren tour.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky