Ötscher - Róbert Pintér

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Ötscher

Turistika > 2013

7.  9. 2013, Rakúsko,  zdroj: http://www.dolne-rakusko.info/portal/sk/, článok napísal: Čerry

Prírodná rezervácia Ötscher-Tormäuer leží v mostviertelských Alpách. Rozprestiera sa navôkol takmer 2 000 metrov vysokého vrchu Ötscher, dominanty regiónu Mostviertel, je najväčšou v Dolnom Rakúsku a pre mnohých aj najpôsobivejšia. Je jednou z najdlhších, najužších a najhlbších skalných tiesňav na území Álp. Divoké rokliny ako Ötschergräben, bizarné skalné formácie, vodopády, jaskyne, tajuplné lesy a horské pastviny vytvárajú obraz krajiny.
O hodnotnosti prírodnej rezervácie Ötscher-Tormäuer svedčí aj fakt, že rezervácia je zaradená medzi špeciálne chránené územia – takzvané územia európskeho významu. Všetky rastlinné a živočíšne druhy tak spadajú pod špeciálnu ochranu. K typickým rastlinným druhom patria bukové a roklinné lesy, smrekové lesy a kosodrevina, ako aj bohaté porasty papradia. Na skalách a vápencovom podloží rastie 25 druhov orchideí. Zo živočíšnej ríše je tu bohato zastúpená predovšetkým jelenia zver, kamzík horský, kozorožec alpský, myšiarka ušatá a pozoruhodný počet orla skalného.
Účastníci: Bosorka, Čerry. 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky