Königswarte 2016 - Róbert Pintér

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Königswarte 2016

Turistika > 2016

15. 9. 2016.Tesne za hranicami pri obci Berg je z vyhliadkovej veže “Königswarte” nádherný výhľad do okolitej krajiny. Západným smerom je to pohľad na dubové lesy, Wienerwald až po predhorie Álp s vrcholmi Schneeberg a Rax. Pohľad na východ smeruje do Maďarska, do najväčšej nížiny Zadunajska. Z veže sa môžeme pokochať pohľadom na Malé Karpaty, Neziderské jazero, Národný park Donauauen, až po obilnicu Rakúska Marchfeld.
Königswarte leží na historickom území, kde sa od roku 1958 nachádza vojenský objekt, ktorý mnohí považujú za meteorologickú stanicu.

Táto vyvýšenina slúžila už za čias Habsburgovcov ako pozorovateľňa pre stratégov monarchie. Vo východnej časti Zadunajskej nížiny v trojuholníku medzi obcami Kittsee-Berg-Bratislava nechávali Habsburgovci pochodovať svoje vojsko a organizovali vojenské prehliadky. Habsburgovci boli uhorskými panovníkmi a boli korunovaní v Bratislave, ktorá bola istý čas hlavným mestom Uhorska.


  • V roku 1189 zhromaždil cisár Fridrich I. Barbarossa v chotári obce Kittsee nemeckých rytierov, ktorí sa tu utáborili pred križiackou výpravou (1189-1192).

  • V roku 1563 vojvoda Maximilián pred svojou korunováciou za uhorského kráľa v Bratislave tu pozoroval svoje vojská od Bergskej “Kaplnky sv. Petra a Pavla”

  • Cisár Leopold I. a arcivojvoda Karol Lotrinský zorganizovali 4. mája 1683 v tomto chotári vojenskú prehliadku pred ďalším tureckým ťažením

  • Cisár Napoleon I. so svojim švagrom maršalom Muratom (neapolským kráľom) pozorovali z vyhliadky Königswarte svoje vojská pred bitkou pri Austrelitze (2. decembra 1805)

  • V dňoch 29. augusta a 16. októbra 1811 sa nádherným pohľadom z vrchu Königswarte kochal cisár František I.

  • V decembri 1848 navštívili vrch Königswarte cisár František I. s chorvátskym bánom Jelačičom, aby pozorovali ustupujúce uhorské dobrovoľnícke zbory po bitke pri obci Schwechat


Trasa z Bergu je kratšia a menej náročná, vychádzkovým krokom trvá asi 1 hodinu. Na vrchol vedú 2 turistické chodníky (červená a modrá značka), dá sa teda spraviť okruh.

Trasa z Wolfsthalu je dobrodružnejšia, vedie okolo zrúcaniny Pottenburg a zároveň územím zvernice, kde sa voľne pohybujú diviaky. Aj keď zver býva často menej vyplašená ako turisti, vstup na toto územie je na vlastné riziko a v čase poľovačiek je zakázaný. Značený turistický chodník (červená značka) vedie od stanice Wolfsthal až na výhliadku Königswarte. Peši trvá cesta zhruba 1,5 hodiny
.

Informačé panely so zaujímavými faktami z histórie sú písané aj v slovenčine. Pod rozhľadňou sa rozprestiera veľká lúka s lavičkami a stolmi, ako stvorená na malý piknik.

Konštrukcia

Nosná konštrukcia pozostáva z 28m3 navzájom zglejených dosák z dreva smrekovca a duglasky, ktoré patria medzi najodolnejšie domáce ihličnany. Schodisko a debnenie strechy sú zhotovené z 8 m3 smrekovcového dreva. Jednotlivé časti drevenej konštrukcie sú impregnované ochrannými prostriedkami. Hlavná konštrukcia je potiahnutá špeciálnou ochrannou fóliou proti úderu bleskom. Oceľová konštrukcia má zinkovú povrchovú úpravu. Vyhliadková veža je osadená do 1 m hrubej betónovej platne veľkosti 9,25 x 9,25 m, ktorá je chránená 4,4 tonami ocele a ukotvená do svahu 120 oceľovými kotvami. Nosná konštrukcia veže je fixovaná na betónový podstavec 8 oceľovými podperami. Nosné jadro primárnej konštrukcie sa člení do 4 podstavcov tvaru V, ktorých kĺbové osi sú vo vzájomnom vertikálnom odstupe 4,80m a 90 stupňov. Konštrukcia je stabilizovaná 4 vonkajšími a vnútornými podperami, ktoré ohraničujú schodisko z vnútornej strany.


Technické údaje

Nadmorská výška: 344 m
Celková výška veže: 22,7 m
Výška vyhliadkovej plošiny: 19,20 m
Počet schodov: 120
Spotreba dreva na výstavbu: 36m3
Betónový základ: 100m3
Kovová konštrukcia: 12 200 kg
Skrutky do dreva: 5 000 kusov


Príjazd a parkovanie

Auto – do oboch obcí Berg aj Wolfsthal cez hraničný priechod Bratislava Petržalka – Berg. Vo Wolfsthale sa dá zaparkovať pri železničnej stanici. V Bergu je parkovisko na ulici am Bühel, ktorá vedie priamo k lesnej ceste na Königswarte.

Účastní
ci:  Bosorka, Čerry.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky