Eisenstadt - Róbert Pintér

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Eisenstadt

Turistika > 2012

28. 11. 2012, Rakúsko,  zdroj: Wikipedia, článok napísal: Čerry

Eisenstadt (maďarsky Kismarton, chorvátsky Željezno, latinsky Castrum Ferrum, slovinsky Železno) je hlavné mesto spolkovej krajiny Burgenland, je zároveň štatutárnym aj okresným mestom okresu Eisenstadt-okolie. Súčasne je Eisenstadt aj najmenším hlavným mestom spolkovej krajiny v Rakúsku s 13 tisíc obyvateľmi.
Súčasný názov mesta, znamenajúci "Železné Mesto", sa prvýkrát objavuje v roku 1118 po  latinsky ako "castrum ferrum" a odkazuje na banícku tradíciu a  obchodovanie s kovmi v oblasti. Prvá písomná zmienka o meste sa objavuje v roku  1264 ako "minor Mortin", z maďarského názvu, Kismarton, ktorý odkazuje na  svätého Martina, patróna hlavného kostola v meste.
Mesto Eisenstadt leží pri južnom výbežku Leithagebirge, na rieke Wulka asi 15 km pred jej ústím do Neziderského jazera a približne 12 km od hraníc s Maďarskom. V rámci Burgenlandu leží v jeho severnej, nížinatej časti, mesto je skoro úplne obklopené „svojim“ okresom Eisenstadt-okolie, ale malý kus jeho územia  susedí so spolkovou krajinou Dolné Rakúsko.
Mesto sa nachádza asi 12 km západne od Neziderského jazera a asi 54 km juhovýchodne od Viedne.
Územie mesta bolo obývané už v halštatskej dobe. Neskôr územie osídlili Kelti a Rimania. Po nich prišli na toto územie Germáni a Huni. Asi okolo roku 800, v čase vlády Karola Veľkého začala kolonizácia územia Bavormi. Zmienka o Eisenstadte sa prvýkrat objavila okolo roku 1118 ako  "Castrum ferrum".
Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1264 ako "Minor Mortin" (v  maďarskom preklade "Kismarton").
V roku 1373 sa  Eisenstadt stáva sídlom maďarského rytierskeho rodu Kanizsai. Z tohto obdobia pochádza názov "Eysenstat" (silný, železo, preto Eisenstadt).
V roku 1388 Eisenstadt získalo právo usporadúvať trhy a v roku 1445 získal rozvíjajúce sa trhové mestečko habsburský arcivojvoda Albrecht VI. Habsburský (brat cisára Fridricha III. a strýko Maxmiliána I.) a Eisenstadt tak zostal habsburským majetkom po dalších takmer 200 rokov.
V roku 1622 sa  Eisenstadt stáva sídlom maďarského rodu Esterházy.
Dňa 26. októbra 1648 sa Eisenstadt na základe rozhodnutia rímsko-nemeckého cisára Ferdinanda III stal slobodným kráľovským mestom.
Eisenstadt je spájaný s menom hudobného skladateľa Josepha Haydna, ktorý od roku 1761 pôsobil u Esterházyovcov ako kapelník a vedúci zboru. Jeho nástupcom bol Johann Nepomuk Hummel a vystriedali sa tu aj ďalší geniálni hudobní skladatelia, napr. Ludwig van Beethoven či Franz Liszt, ktorý sa narodil v obci Raiding, južne od mesta.
Eisenstadt patril spolu s celou spolkovou krajinou Burgenland do roku 1920/21 do Mošonskej župy (Uhorsko). Po skončení vojny, bola  dňa 4. júna1920 v paláci Veľký Trianon vo Versaillesvo Francúzsku po  tvrdých vyjednávaniach podpísaná Trianonská mierová zmluva, ktorá riešila hranice maďarského štátu, ktorý bol jedným z nástupníckych štátov po rozpade Rakúsko-Uhorska. Mesto patrí od roku1921 do rakúskej spolkovej krajiny Burgenland.

Hlavným mestom spolkovej krajiny Burgenland sa  Eisenstadt stal 25. apríla 1925.

Zámok Esterházy je najvýznamnejšou pamiatkou mesta. Pôvodne vybudovaný hrad v gotickom štýle (1364) rodom Kanizsai, bol v druhej polovici 17. storočia prebudovaný na pôvabný barokový zámok. Klasicistickými úpravami prešiel zámok koncom 18. storočia. Dnes v dvoch tretinách  všetkých priestorov sídli spolková vláda spolkovej krajiny Burgenland. Zvyšok zámku si je možné prehliadnúť počas organizovaných prehliadok. Haydnova sála. Dominanta zámku Esterházy nachádzajúca sa v pravej časti zámku, kde hudobný skladateľ Joseph Haydn dirigoval zámocký orchester. Sála je  veľmi bohato vyzdobená freskami a má  vynikajúcu akustiku. Zámocký park. Pôvodne barokový park sa v roku 1880 zmenil  na anglický park. Múzeum – Joseph Haydn Museum. Na Haydngasse sa nachádza dom, v ktorom je zriadené múzeum. Tu Joseph Haydn žil a pracoval počas svojho pobytu v Eisenstadte. V blízkosti sa nachádza Haydnova bylinková záhradka. Bergkirche. Kostol s pozostatkami Josepha Haydna – Haydn Mausoléum. Účastníci: Bosorka, Čerry.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky