Walliské Alpy - Róbert Pintér

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Walliské Alpy

Turistika > 2000

4. - 12. 8. 2000.Walliské Alpy (alebo Penninské Alpy) patria do švajčiarských Álp a predstavujú vedľa skupiny Mont  Blanc najvýznamnejšiu a taktiež  najviac vyhľadávanú oblasť Álp. Obrovské územie tohto gigantického valu vysokých štítov a mohutných ľadovcov je geograficky rozdelené medzi Švajčiarsko a Taliansko. Na území Walliských  Álp sa nachádza viacej ako 35 vrcholov vyšších ako 4000 metrov.  Pohorie sa svojou priemernou výškou  zaraďuje na prvé miesto v Európe. Sever územia  je daný tokom rieky Rhôna, ktorý oddeľuje Walliské  Alpy od Bernských Álp. Južný okraj je tvorený hlbokým údolím Valle d'Aosta. To tvorí hranicu medzi Walliskými a Grajskými Alpami. Krátku  západnú hranicu s masívom Mont Blanc tvorí údolie Val Ferret. Na východe od Lepontinských Alp ju delí rieka Toce (Val Antigorio, Val d´Ossola a Lago Maggiore).
Geologicky je pohorie tvorené niekoľko typmi hornín - vulkanickými, sedimentárními a metamorfovanými. Typickým zástupcom je zelený serpentit a amfibolity. V masíve Monte Rosy však môžeme  naraziť na minerály - arsenopyrit, argentifer a ďalšie.
Walliské Alpy sú najviac zaľadneným masívom Álp. Väčšina veľkých ľadovcov je sústredená na sever územia (Švajčiaarsko). Najväčšími ľadovcami sú Findelngletscher, Glacier  Otemma, Zmuttgletscher, Gornergletscher. Ich povrch je dnes 112 km². Na talianskej strane  je zaľadnenie minimálne. Len v oblasti hlavného hrebeňa sa nachádza v pásme Matterhorn - Breithorn - Monte  Rosa. Najväčší z nich a súčasne druhý najväčší ľadovec v celých Alpách je Gornergletscher. Jeho povrch dosahuje  veľkosť 68,86 km².  Zostává celkom z 12 menších ľadovcov - Bodengletscher, Gornergletscher,  Furggletscher, Oberer a Untere Theodulgletscher, Kleinmatterhornergletscher, Triftjigletscher, Breithorngletscher, Schwärzegletscher, Zwillingsgletscher,  Grenzgletscher a Monte Rosa Gletscher a z dvoch ľadovcových plató - Plateau  Rosa a Breithornplateau. Ľadovec Findelngletscher zaberá plochu 19,09 km² a je pomenovaný po lokalite Findeln, ktorý sa nachádza nad Zermattom. Až k nemu zasahoval ľadovec ešte v 19. storočí. Od tejto doby ľadovec ustúpil  o 2,7 km. Zmuttgletscher je najmenší  ľadovec v tejto kotline, jeho plocha je 16,98 km². Tento ľadovec je napájaný z  troch menších ľadovcov. Pripomenúť treba ale dnes už veľmi ustupujúci ľadovec pod severnou stenou Matterhornu, ľadovec Matterhorngletscher. Jeho povrch je  dnes iba 2,2 km². Na tomto ľadovci skončil svoj život mnoho významných pionierov alpinizmu ale aj neznámych horolezcov pri neúspešných pokusoch o dosiahnutie vrcholu Matterhornu. Tu skončil v roku 1865  osud aj prvých premožiteľov tohto symbolu Álp - Hadow, Croz, Hudson a lord Douglas.

Návšteva mestečka Zermatt, výstup na Unterrothorn (3 103 m), túra na Täshhütte (2 730 m), Klein Matterhorn (3 884 m), Gobba di Rollin (3 902 m), chata Hörnlihütte (3 260 m) pod nástupom na Matterhorn (4 478 m). Účastníci: zájazd CK ATT.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky